Język niemiecki dla rodziców - A1, A2, B1, B2

Przygotowanie do egzaminów państwowych z języka niemieckiego na wszystkich poziomach. Jednostka lekcyjna trwa 40 minut. Lekcje prowadzone są online.

30,00 €