Korzystanie ze wszystkich naszych kursów na platformie - opłata abonamentowa miesięczna

Dochód w całości przeznaczamy na wydatki szkolne SPS.

Abonament trwa minimum 1 rok. 

Rezygnacja z abonamentu najwcześniej po 3 miesiącach korzystania.

Zapraszamy

25,00 €