PLAN  DNIA  W  SZKOLE - SOBOTA

Lekcje w Szkole Polskiej Salzburg odbywają się 2 razy w miesiącu, 

od godz. 8. 30  do godz. 15. 30, zawsze w soboty.

DER TAGESPLAN - SAMSTAGS Der Unterricht an der Polnischen Schule Salzburg findet zweimal im Monat statt, von 8:30 bis 15:30 Uhr, immer Samstags.

Fortepian/lekcje indywidualne* Klavier/Einzelstunde ab  Uhr                          

w godz. 8.30 - 10.25

ZAJĘCIA  GRUPY  A  ab Uhr.

(Polska literatura dziecięca z plastyką, taniec, ew. fortepian)

GRUPPENAKTIVITÄTEN A

(Polnische Kinderliteratur mit bildender Kunst, Tanz, Klavier, etc.)

  godz. 10.30 -13.00

ZAJĘCIA  GRUPY  B  i  C                                      ab Uhr

(Język polski, historia z geografią Polski, prewencja - C,  taniec, muzyka, ew. fortepian)

Die B- und C-Gruppe(Polnisch, Geschichte mit polnischer Geographie, Prävention - C, Tanz, Musik, Klavier, etc.)

godz. 10.30 - 14.20

PRZERWA  ŚNIADANIOWA                           ab Uhr

Frühstückspause

godz. 11.15 - 11.25

GRUPA  ŻŁOBKOWA                                     ab Uhr

Krabbelgruppe

godz. 10.30 - 12.00

ZEBRANIA  (po zajęciach, wg. ogłoszeń)                      ab Uhr

godz. 15.30 - 16.30

JĘZ. NIEMIECKI  DLA RODZICÓW

 (Na wszystkich poziomach)

SPRACHKURS. DEUTSCH FÜR ELTERN (Alle Niveaus)        Einzelstunde

indywidualnie

Chór - Chor                                                    ab Uhr

godz. 14.20 - 15.30

*Lekcje indywidualne można zamówić za dodatkową opłatą (fortepian, muzykoterapia, konsultacja z psychologiem, sesja coachingowa, korektywa, lekcje śpiewu)

w godz. 8.30 - 10.25

Polska Szkoła Salzburg zaprasza serdecznie na "godzinę próbną" (45 min), w każdej proponowanej grupie! Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie się na lekcje - dokładnie tutaj:      Kontakt

Die Polnische Salzburger Schule lädt Sie zu einer "Schnupperstunde" ein. (45 Minuten), in jeder vorgeschlagenen Gruppe! Es ist erforderlich, sich vorab für den Unterricht anzumelden - gleich hier: Kontakt

Co jest potrzebne naszym małym geniuszom do szkoly?   Was brauchen unsere kleinen Schulgenies?

Wyposażenie szkolne dla geniusza SPS - Rok szkolny 2018/2019.

GRUPA  0 -  GRUPA  ŻŁOBKOWA 

1. Kocyk dla dziecka
2. Pieluszki/ubranka do przebrania, jeżeli są potrzebne
3. Woda do picia

5. Przekąska dla dziecka na przerwie

GRUPA  A - PRZEDSZKOLNA

1. Teczka na prace domowe ucznia (podpisana imieniem i nazwiskiem)
2. Blok rysunkowy format A4
3. Papier kolorowy format A4
5. Plastelina - podpisana imieniem i nazwiskiem
6. Klej szkolny 2 szt. - podpisany imieniem i nazwiskiem
7. Nożyczki z zaokrąglonymi końcówkami - podpisane imieniem i nazwiskiem

GRUPA  B i C, GRUPA  SZKOLNA

1. Długopis lub pióro do pisania
2. Zeszyt w jedną linię 1 x, zeszyt w kratkę na historię 1 x
3. Kredki ołówkowe, flamastry, ołówek, gumka, klej, nożyczki
4. Blok kolorowy A4 - 1 szt.
5. Bibuła kolorowa
6. Teczka papierowa A4 - 1 szt
7. Plastelina 

Schulausstattung für SPS-Genie - Schuljahr 2018/2019.                                                                                                                    GRUPPE 0 - KINDERGARTENGRUPPE

  1. Eine Babydecke                                                                                                                                                                                        2. Windeln/Kleid zum Wechseln oder bei Bedarf Kleidung                                                                                                                        3. Trinkwasser                                                                                                                                                                                                4. Jause für das Kind 

GRUPPE A - VORSCHULGRUPPE

1. Eine Mappe für die Hausaufgaben (unterschrieben mit Vor- und Nachname)                                                                            2. A4 Zeichenblock                                                                                                                                                                            3. A4-Buntpapie                                                                                                                                                                                  5. Knetmasse - unterschrieben mit Vor- und Nachnamen                                                                                                                6. Schulkleber 2 Stück - unterschrieben mit Vor- und Nachnamen                                                                                                7. Schere mit abgerundeten Enden - unterschrieben mit Namen

Gruppe B und C, SCHULGRUPPE

1. Einen Kulli oder Füller

2. Linienheft 1 x, 1x Heft für Geschichte(karriert)

3. Stifte, Marker, Bleistifte, Radiergummis, Klebstoffe, Scheren 
4. Farbblock A4 - 1 Stück
5. Farbiges Seidenpapier
6. A4 Papiermappe - 1 Stück.
7. Knetmasse

 


Czym się jeszcze zajmujemy? Womit wir uns noch beschäftigen?

Dzialalność Stowarzyszenia Kultury Polskiej Salzburg                           Die Tätigkeiten des Polnischen Kulturvereins