Opłaty szkolne

Opłaty szkolne za rok 2023/24

                                      IBAN AT 86 2040 4000 4223 0854   Salzburger Sparkasse 

                           Polnischer Kulturverein Salzburg, Rainerstraße 27, 5020 Salzburg

Das Schulgeld für das Schuljahr 2023/24

cena/ miesiąc

Wpisowe roczne*  w  2023/2024

Einschreibungsgebühren

*Jednorazowo rocznie dla całej rodziny.

99 €

Opłata roczna jednorazowa  - wszystkie grupy* 

Jahresgebühr - alle Gruppen*

485 €

Lub opłata miesięczna - wszystkie grupy*

Monatsgebühr - alle Gruppen*

uiszczane za 3 miesiące z góry

*Grupa żłobkowa - tylko 1x w roku 99,99 Euro

49,90 €

Opłata roczna - wszystkie grupy* 

Jahresgebühr - alle Gruppen* Rodzeństwo

99 Eur

Opłata miesięczna dla rodzeństw

druga osoba w rodzinie

Monatsgebühr für Geschwister

zweite Person in der Familie

-30%

opłata mięsieczna dla rodzeństw

trzecia osoba w rodzinie

Monatsgebühr für Geschwister

dritte Person in der Familie

-30%

Opłata za lekcję idywidualną - 36 min

Obowiązuje zgłoszenie się na listę

Preis für den Einzelunterricht - 36 Min.

Die Eintragung in die Liste ist obligatorisch.

30 €

Opłata za "Śpiewnik dla dorosłych" - Składka członkowska*

Chorgebühr- Miedliegdsbeitrag

Für den Chorunterricht auf Polnisch laden wir auch Kinder und Jugendliche außerhalb der Schule ein.

zawieszone

Świetlica - opłata członkowska* jednorazowo za  cały Rok szkolny

2 h co sobota, po lekcjach

Rysowanie indywidualne z elemantami Neurografiki w języku polskim 2h (Coaching dla dzieci, młodzieży i dorosłych) - terminy do ustalenia

 

Rysowanie grupowe (max. 4 osoby)                              10 Euro/osoba


Individuelles Zeichnen mit Elementen der Neurographik auf Polnisch, 2 Stunden (Coaching für Kinder, Jugendliche und Erwachsene) - Termine nach Vereinbarung.

Gruppenzeichnen (max. 4 Personen)


Już od 2024 roku!!!

40 €

UWAGA
*Czesne nie jest zwracane, jeśli dziecko nie jest obecne na zajęciach.

*Rezygnacja ze szkoły możliwa jest w każdym momencie. Rezygnacje przyjmujemy w formie pisemnej, na 3 miesiące przed rezygnacją. Ani opłata wpisowa, ani czesne  nie podlega w tym przypadku zwrotowi.


                      Składki członkowskie roczne*/ Mitgliedsbeitrag jährlich 

                                 im Jahr 2024 beträgt 44 Eur*

                                           Opłata członkowska pozwala na funkcjonowanie i prowadzenie Stowarzyszenia!

                        Dziękujemy również bardzo serdecznie za wszelkie datki/wpłaty na rozwój Stowarzyszenia!

                                                           Zapraszamy również sponsorów do współpracy!

                                       IBAN AT 86 2040 4000 4223 0854 Salzburger Sparkasse

                                                    Polnischer Kulturverein Salzburg, Rainerstraße 27, 5020 Salzburg


  • Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna uczestnicząca w zarządzaniu Polnischer Kulturverein Salzburg.
  • O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd Stowarzyszenia po zapoznaniu się z pisemną deklaracją kandydata.
  • Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być każda osoba fizyczna lub prawna, która uzasadni swoje zainteresowanie działalnością szkoły SPS lub stowarzyszenia PKVS, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. O przyjęciu w poczet członków wspierających lub ich wykreśleniu decyduje Zarząd Stowarzyszenia.
  • Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, której godność tę nada Walne Zgromadzenie Członków za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia. Wniosek o nadanie honorowego członkostwa wraz z uzasadnieniem zgłasza zarząd Stowarzyszenia lub co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.