PLAN  DNIA  W  SZKOLE 

 PIĄTEK/SOBOTA

Lekcje w Szkole Polskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Salzburgu odbywają się 4 razy w miesiącu, 

od godz. 8.45 - 16.30 w soboty i  od godz. 14.30- 18.00 piątki

DER TAGESPLAN - SAMSTAGS Der Unterricht an der Polnischen Schule Salzburg findet zweimal im Monat statt, von 8:45 bis 16:00 Uhr samstags und  von 14.30 - 18.00 Uhr freitags.

Fortepian/lekcje indywidualne* Klavier/Einzelstunde                    

w godz. 8.45

ZAJĘCIA  GRUPY  A                                        

(Polska literatura dziecięca z plastyką, Muzyka, Balans)

UNTERRICHT  GRUPPE  A

(Polnische Kinderliteratur mit bildender Kunst, Musik, Balance, etc.)

  godz. 9.30 -13.40

ZAJĘCIA  GRUPY  B, C i D                          

(Język polski, Wiedza o Polsce, Skarbonka Paderewskiego - C,  Muzyka)

Die B- und C-Gruppe (Polnisch, Geschichte mit polnischer Geographie, Paderewski's Spardose - C, Musik,)

godz.  9.30 - 13.40/14.30

PRZERWA  ŚNIADANIOWA                           

Frühstückspause

godz. 11.05 - 11.15

GRUPA  ŻŁOBKOWA -  BEBE /piątek/sobota           

Krabbelgruppe/Freitag/Samstag

godz. 16.00 - 17.20

ZEBRANIA  (po zajęciach, wg. ogłoszeń)                        

godz. 16.15 - 17.00

JĘZ. NIEMIECKI  DLA RODZICÓW

 (Na wszystkich poziomach)

SPRACHKURS. DEUTSCH FÜR den ELTERN (Alle Niveaus)        Einzelstunde

indywidualnie

JĘZ. POLSKI /JPJO A, B, C

 piątki, godz. 15.30-16.00

Wspólne śpiewanie z gitarą dla młodzieży i dorosłych - Singen auf Polnisch für Erwachsene    - zawieszone

godz. 17.45

-18.45

*Lekcje indywidualne można zamówić za dodatkową opłatą (fortepian, konsultacja coachingowa,  lekcje śpiewu, język polski dla dorosłych, język niemiecki dla dorosłych, doradctwo zawodowe)

w godz.  8.00 - 9.30/13.40-17.30

Polska Szkoła Salzburg zaprasza serdecznie na "godzinę próbną" (45 min), w każdej proponowanej grupie! Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie się na lekcje - dokładnie tutaj:      Kontakt

Die Polnische Salzburger Schule lädt Sie zu einer "Schnupperstunde" ein. (45 Minuten), in jeder vorgeschlagenen Gruppe! Es ist erforderlich, sich vorab für den Unterricht anzumelden - gleich hier: Kontakt

Co jest potrzebne naszym małym geniuszom do szkoly?   Was brauchen unsere kleinen Schulgenies?

Wyposażenie szkolne dla geniusza SPS - Rok szkolny 2022/2023

GRUPA  BEBE -  GRUPA  ŻŁOBKOWA 

1. Kocyk dla dziecka


2. Pieluszki/ubranka do przebrania, jeżeli są potrzebne


3. Woda do picia


5. Przekąska dla dziecka na przerwie


GRUPA  A - PRZEDSZKOLNA

1. Teczka na prace domowe ucznia (podpisana imieniem i nazwiskiem)

2. Blok rysunkowy format A4

3. Papier kolorowy format A4

5. Plastelina - podpisana imieniem i nazwiskiem

6. Klej szkolny 2 szt. - podpisany imieniem i nazwiskiem

7. Nożyczki z zaokrąglonymi końcówkami - podpisane imieniem i nazwiskiem 

8. Naklejki tematyczne: o zimie, wiośnie, etc.

9. Kasztany (6 sztuk)   

10. Ususzone liście (2-3 sztuki)

11. Kapcie lub skarpety antypoślizgowe


GRUPA  B i C, GRUPA  SZKOLNA

1. Długopis lub pióro do pisania

2. Zeszyt w jedną linię 1 x, zeszyt w kratkę na geografię 1 x

3. Kredki ołówkowe, flamastry, ołówek, gumka, klej, nożyczki

4. Blok kolorowy A4 - 1 szt.

5. Bibuła kolorowa

6. Teczka papierowa A4 - 1 szt

7. Plastelina

8. KapcieSchulausstattung für SPS-Genie - Schuljahr 2022/23                                                                                                                    GRUPPE 0 - KINDERGARTENGRUPPE

  1. Eine Babydecke                                                                                                                                                                                        2. Windeln/Kleid zum Wechseln oder bei Bedarf Kleidung                                                                                                                        3. Trinkwasser                                                                                                                                                                                                4. Jause für das Kind 

GRUPPE A - VORSCHULGRUPPE

1. Eine Mappe für die Hausaufgaben (unterschrieben mit Vor- und Nachname)                                                                            2. A4 Zeichenblock                                                                                                                                                                            3. A4-Buntpapie                                                                                                                                                                                  5. Knetmasse - unterschrieben mit Vor- und Nachnamen                                                                                                                6. Schulkleber 2 Stück - unterschrieben mit Vor- und Nachnamen                                                                                                7. Schere mit abgerundeten Enden - unterschrieben mit Namen

Gruppe B und C, SCHULGRUPPE

1. Einen Kulli oder Füller

2. Linienheft 1 x, 1x Heft für Geo (karriert)

3. Stifte, Marker, Bleistifte, Radiergummis, Klebstoffe, Scheren 
4. Farbblock A4 - 1 Stück
5. Farbiges Seidenpapier
6. A4 Papiermappe - 1 Stück.
7. Knetmasse

 


Czym się jeszcze zajmujemy? Womit wir uns noch beschäftigen?

                             Dzialalność Stowarzyszenia Kultury Polskiej Salzburg                                  Die Tätigkeiten des Polnischen Kulturvereins Salzburg