Szkoła Polska im. I.J. Paderewskiego w Salzburgu - jednorazowe wpisowe

Wpisowe szkolne, pobierane jest tylko raz w roku. Jest to opłata administracyjna.

99,99 €