Czesne miesięczne - Szkoła Polska im. I. J. Paderewskiego w Salzburgu - teraz również ONLINE

Opłata za lekcje w grupach A, B, C i D

Grupa BEBE opłaca tylko wpisowe 1 x w każdym roku 99,99 Euro. Nie ma opłat miesięcznych.

49,00 €